Akty prawne

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, zwana dalej "Uczelnią", jest niepubliczną uczelnią zawodową założoną przez spółkę pod nazwą "ZAMPOL sp. z o. o." z siedzibą w Polkowicach, zwaną dalej "Założycielem", działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 sierpnia 2001 r. o sygn. DSW-3-0145-707/EKo/2001, zezwalającej na utworzenie uczelni.

Obecnie w wyniku połączenia DWSPiT oraz UZZM powstała Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz statutu Uczelni.

Statut Uczelni Jana Wyżykowskiego - obowiązuje od 1.10.2017 r.

Statut Uczelni Jana Wyżykowskiego