Kierunki kształceenia

Studia licencjackie

 • Stosunki międzynarodowe
 • Administracja
 • Pedagogika
 • Zarządzanie

Studia inżynierskie

 • Informatyka
 • Logistyka
 • Mechatronika
 • Górnictwo i geologia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie

 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie

Warunki rekrutacji

Opłaty za studia

Świadczenia materialne

Regulamin studiów