Struktura organizacyjna

Organami jednoosobowymi uczelni są Rektor - dr Włodzimierz Olszewski i Kanclerz - dr Dariusz Zając. Rektor powoływany jest przez Założyciela. Kanclerza powołuje Rektor przy akceptacji Założyciela. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są następujace wydziały:

  • Wydział Nauk Społecznych - Dziekan prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor
  • Wydział Nauk Technicznych - Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż Stanisław Piesiak
  • Wydzial Zamiejscowy - Dziekan Tadeusz Kierzyk

Pracami wydziału kieruje dziekan. Rady Wydziału posiadają kompetencje uchwałodawczo-opiniodawcze.