W chwili obecnej nie są prowadzone żadne działania przetargowe.