Kierunki kształcenia

Studia licencjackie

 • Administracja
 • Pedagogika
 • Zarządzanie

Studia inżynierskie

 • Informatyka
 • Logistyka
 • Mechatronika
 • Górnictwo i geologia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie

 • Zarządzanie
 • Górnictwo i geologia

Studia magisterskie 5-letnie

 • Prawo

Warunki rekrutacji

Płatności za studia

Regulamin studiów obowiązuje od początku roku akademickiego 2021/2022

Regulamin studiów - dostępny dla osób z niepełnosprawnościa wzroku

Uczelniany System Jakości Kształcenia - dostępny dla osób z niepełnosprawnościa wzroku

Programy studiów

Uchwała nr 17/2019 Senatu UJW Z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (PDF, 46 KB)

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH

 1. LOGISTYKA
 2. INFORMATYKA
 3. MECHATRONIKA
 4. ADMINISTRACJA
 5. PEDAGOGIKA

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

 1. GÓRNICTWO I GEOLOGIA I STOPNIA
 2. GÓRNICTWO I GEOLOGIA II STOPNIA
 3. PRAWO
 4. ZARZĄDZANIE I STOPNIA
 5. ZARZĄDZANIE II STOPNIA
 6. ZARZĄDZANIE INŻYNIERIA PRODUKCJI

RAPORTY SAMOOCENY

Uchwała Nr 206/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Logistyka prowadzonym w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 611/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku mechatronika prowadzonym w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz raport zespołu oceniającego

RAPORT SAMOOCENY KIERUNEK LOGISTYKA 2021/2022 r.

RAPORT SAMOOCENY KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI z 2020/2021

RAPORT SAMOOCENY KIERUNEK ADMINISTRACJA 2020/2021

Uchwała Nr 231/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku administracja prowadzonym w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

RAPORT SAMOOCENY KIERUNEK MECHATRONIKA z 2020/2021

WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW

 1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego zatwierdzone
 2. Uchwałą nr 1/2021 Senatu Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 04.02.2021 r.:
 3. Opis techniczny do wydruku dyplomu ukończenia studiów: Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (297x210 mm), papier zabezpieczony o gramaturze 120 g/m2, bez wybielaczy optycznych (niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV), technika druku: offset, zadruk jednostronny na blankiecie indywidualnie numerowanym. Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.
 4. a. data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 13.07.2021 r.

  b. data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 13.07.2021 r.

  c. okres ważności dokumentu publicznego: -

  d. data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: -

 5. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego: Zabezpieczenia przed fałszerstwem dyplomów UJW

Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.).