Struktura organizacyjna

Organem uczelni jest Rektor - dr Tadeusz Kierzyk.

Rektor powoływany jest przez Założyciela. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są następujace wydziały:

  • Wydział Nauk Społecznych i Technicznych - Dziekan dr Jan Walczak
  • Wydzial Zamiejscowy w Lubinie- Dziekan dr inż Anna Wojciechowicz

Pracami wydziału kieruje dziekan.