Zamówienia publiczne

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zaprasza do składania ofert na Dostarczenie sprzętu komputerowego

Ogłoszenie - pobierz

Proszę o składanie ofert do dnia 6 maja 2022 g. 15.00